Forside /  SAKSER | SPØRSMÅL & SVAR

Spørsmål & Svar

Posted by admin on 22. februar 2017

Hva er en saks med konveks skjær? Er det annerledes enn den med vinklet skjær? Er den ene bedre enn den andre? Er det en forskjell i vedlikeholdet av de ulike saksene? Disse og mange andre spørsmål blir ofte spurt.

Skjæret
Saks med konveks skjær har veldig skarpe skjær som tilspisser seg en meget skarp egg. Disse skjærene er meget tynne og skarpe som gjør at frisøren kan bruke alle klippeteknikker, inkluderende slicing cut, seksjon klipp, etc. Fordi steinene er så skarpe, vil de bli sløve på den hulslipte (innvendige) sidene av skjæret. For å forhindre at dette skjer, er det slipt en rett kant langs skjæret. Den slipte rette kanten er en tynn flat linje som kan sees på innsiden av den hulslipte skjæret som går fra spissen til bunnen av saksen. Dette gjør at saksen er smidig og stille. Er ikke denne linjen på saksen vil skasen bli støyende. Hvis saksen ikke er slipt riktig, vil aldri saksen føles som da den var ny. Men er den slipt riktig vil den føles som bedre enn da den var ny. En saks med vinklet skjær har et flatere skjær enn de fleste konvekse saksene. Vi kaller det et vinklet skjær. Vinklet skjær er slipt med en vinkel på skjæreeggen. Dette krever ofte at det ene eller begge bladene er ”tagget”. En tagget slipning er små fine ”tenner” også kaldt serrations. Disse ”tennene” forhindrer håret i å bli skyvet frem ved klippeng.

Vi kommer nå til hva forskjellen mellom konvekse blader og vinklet skjær er. På grunn av meget skarpe skjær klipper konveksaksen rolig og effektivt med liten kraft igjennom håret. En konveks saks er konstruert til slicing. Den er myk stille og er meget lett. Men den har tendens til å få hurtigere Skår enn en saks med vinklet skjær. Den har også tendens til å skyve håret mer enn en vinklet saks med ”tenner”. En vinklet saks er meget holdbar. Saksen holder håret godt og skyver det ikke fremover. Det er en saks man velger ved stussing, etasjeklipp, tørrklipping og klipping i syntetisk grovt hår.

Den største ulempen er at den ikke er velegnet for slicing på grunn av ”tennene”. Den er grovere og mer støyende enn en konveks saks.
Category: Generell


Kontroll av spenning på bladene bør gjøres daglig, spesielt de to første månedene og etter at de har blitt slipt. I løpet av denne tiden vil skruen i skrueområdet tilpasse seg, slik at aksen blir løsere og bladene splittet. Hvis du forsøker å klippe mens bladene er splittet, vil saksen bøy/brekke håret. Den eneste måten at en saks med splittede blader kan klippe, er ved å presse bladene horisontalt sammen. Ved å gjøre dette,vil du fort få en saks med sløve blader.. Derfor er det svært viktig at du sjekker og eventuelt justerer spenningen daglig.
Category: Generell

Hold saksen i vestre hånd i ringen uten fingerstøtte med bladene loddrett ut.
Ta tak i ringen med fingerstøtten med høyre hånd og åpne saksen slik at den former en X.
Slipp ringen med fingerstøtten og la vekten alene få saksen til å lukke seg. Når bladet faller og lukker max ¼ av bladet lengde, er spenningen korrekt.
Category: Generell

Aldri justere spenningen av bladene mens de er åpne. ·
Vær alltid sikker på at saksen er helt lukket når du justerer spenningen. ·
Forsøk aldri å lukke saksen hvis du føler at spenningen er for stram, men spre bladene med venstre hånd mens du lukker saksen, for deretter justere spenningen ·
Hold saksen trygt i lukket posisjon, og plasser saksen mot et fast underlag.

Drei skruen med skrutrekker til venstre for å løsne eller mot høyre for å stramme spenning. ·
Sjekk igjen for riktig spenning.
Category: Generell

Oljing og rengjøring er en viktig ting som sikrer at saksen din yter maksimalt og forblir skarp i hele dens levetid.

Den daglige rengjøringen og oljing beskytter mot rust og skader fra kjemiske produkter som brukes i salonger. Disse produktene har en dårlig innflytelse på saksenes ytelse i løpet av dagen og setter seg på blader og i området rundt skruen.

Mellom kunder
Bruk en fuktig klut og tørk av bladene etter hver klipp. Dette vil redusere oppbygging av kjemiske stoffer som har innvirkning på saksenes ytelse gjennom din arbeidsdag.

Hver dag:

Etter endt arbeidsdag, åpne saksen og drypp en dråpe olje på hvert blas og fordel oljen forsiktig på innsiden av bladene. Drypp et par dråper olje ved skruen, åpne og lukke saksen for å fordele oljen. Du vil nå se støv og hår blande seg i oljen, tørk så av med en tørr klut og gjenta prosessen til oljen er ren.Tørk av bladene for overflødig olje med en fuktig klut så det etterlates en tynn beskyttende oljehinne. Bruk en tynn sakseolje, ikke en vegetabilsk olje eller en annen olje som kan bli tykk og gummiaktig. Saksen etterlates med lukkede blader med en dråpe olje mellom bladene ved skruen, dette vil smøre skruen og forhindre korrosjon på bladene i dette området. Saksen er nå klar til bruk neste arbeidsdag.
Category: Generell

Når saksen ikke brukes, mellom kunder og lengre opphold, skal saksene alltid oppbevares med lukkede blader. Dette vil forhindre skader som skår og hakk i bladene. Bruk aldri magneter til å oppbevare saksene på. Dette kan nemlig forårsake at bladene blir magnetiske og tiltrekke seg støv og annet smuss. Hvordan du oppbevarer saksene dine er meget viktig. For tilstrekkelig beskyttelse av saksene under transport er det best å investere i et sakseetui av bra kvalitet.
Category: Generell

Dette problemet kommer ofte av en eller to årsaker. Spenningen er for løs. Sjekk spenningen som tidligere er beskrevet.
Category: Generell


Saksen kan ha blitt sløv ved at man har klippet med for løs spenning og ved at det klippes med press fra tommelen, eller at saksen har blitt klippet i tørt hår eller i hår med produkter i. Dette vil forårsake mange små skår som gjør bladene sløve.
Category: Generell


Dette problemet forårsakes av flere skår i bladene. Følgende gode råd er med på å forhidre at skårene oppstår: Legg alltid fra deg saksen med lukkede blader. Klipp aldri i noe annet enn menneskehår, selv hår fra parykker er ofte behandlet og kan gi skår. Mist aldri saksen i bakken. Mange små skår kan oppstå hvis du kun klipper i tørt hår eller i hår med produkter i. De små skårene forårsaker ikke så mye lugging i håret men ofte at håret bøyer seg og saksen føles ujevn å klippe med.
Category: Generell

På grunn av det unike bladdesignet på saksene, er det nødvendig å behandle og vedlikeholde saksene nøye for at de skal kunne utnyttes optimalt. Mangel på stell og vedlikehold av saksene kan det føre til ødelagte sakser, og utilfredsstillende utførelse av saksene. Riktig stell og vedlikehold av saksene vil gi optimal ytelse og lang levetid.

Riktig stramming og justering.
Kontroll av spenning på bladene bør gjøres daglig, spesielt de to første månedene og etter at de har blitt slipt. I løpet av denne tiden vil skruen i skrueområdet tilpasse seg, slik at aksen blir løsere og bladene splittet. Hvis du forsøker å klippe mens bladene er splittet, vil saksen bøy/brekke håret. Den eneste måten at en saks med splittede blader kan klippe, er ved å presse bladene horisontalt sammen. Ved å gjøre dette,vil du fort få en saks med sløve blader.. Derfor er det svært viktig at du sjekker og eventuelt justerer spenningen daglig.
Category: Generell

Top