Generell

Hva er en frisørsaks?

Hva er en saks med konveks skjær? Er det annerledes enn den med vinklet skjær? Er den ene bedre enn den andre? Er det en forskjell i vedlikeholdet av de ulike saksene? Disse og mange andre spørsmål blir ofte spurt. Skjæret Saks med konveks skjær har veldig skarpe skjær som tilspisser seg en meget skarp …

Hva er en frisørsaks? Les mer »

Saksen er sløv:

Saksen kan ha blitt sløv ved at man har klippet med for løs spenning og ved at det klippes med press fra tommelen, eller at saksen har blitt klippet i tørt hår eller i hår med produkter i. Dette vil forårsake mange små skår som gjør bladene sløve.

Oppbevaring av saksene:

Når saksen ikke brukes, mellom kunder og lengre opphold, skal saksene alltid oppbevares med lukkede blader. Dette vil forhindre skader som skår og hakk i bladene. Bruk aldri magneter til å oppbevare saksene på. Dette kan nemlig forårsake at bladene blir magnetiske og tiltrekke seg støv og annet smuss. Hvordan du oppbevarer saksene dine er …

Oppbevaring av saksene: Les mer »

For å justere spenningen:

Aldri justere spenningen av bladene mens de er åpne. · Vær alltid sikker på at saksen er helt lukket når du justerer spenningen. · Forsøk aldri å lukke saksen hvis du føler at spenningen er for stram, men spre bladene med venstre hånd mens du lukker saksen, for deretter justere spenningen · Hold saksen trygt …

For å justere spenningen: Les mer »

For å sjekke spenningen:

Hold saksen i vestre hånd i ringen uten fingerstøtte med bladene loddrett ut. Ta tak i ringen med fingerstøtten med høyre hånd og åpne saksen slik at den former en X. Slipp ringen med fingerstøtten og la vekten alene få saksen til å lukke seg. Når bladet faller og lukker max ¼ av bladet lengde, …

For å sjekke spenningen: Les mer »

Riktig stramming og justering

Kontroll av spenning på bladene bør gjøres daglig, spesielt de to første månedene og etter at de har blitt slipt. I løpet av denne tiden vil skruen i skrueområdet tilpasse seg, slik at aksen blir løsere og bladene splittet. Hvis du forsøker å klippe mens bladene er splittet, vil saksen bøy/brekke håret. Den eneste måten …

Riktig stramming og justering Les mer »

Verd å vite om frisørsaksene

På grunn av det unike bladdesignet på saksene, er det nødvendig å behandle og vedlikeholde saksene nøye for at de skal kunne utnyttes optimalt. Mangel på stell og vedlikehold av saksene kan det føre til ødelagte sakser, og utilfredsstillende utførelse av saksene. Riktig stell og vedlikehold av saksene vil gi optimal ytelse og lang levetid. …

Verd å vite om frisørsaksene Les mer »